تا پایان امسال، ۹۸ میلیارد تومان اعتبار به ‌منظور تکمیل محور بجنورد - جنگل گلستان تزریق و تمام اعتبارات مصوب این پروژه پرداخت می‌شود.