تصاویر صفحه نخست روزنامه استان‌ آذربایجان شرقی سه شنبه 17 مرداد ماه را در گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.