وزیر صحت عامه می‌گوید: تحقیقی که در سال ۲۰۱۶ میلادى انجام شده نشان می ‌هد که از هر ۱۰۰ هزار مادر هنگام زایمان، ۷۰۰ تن آنان جان می‌دهند.