جشنواره خیریه به نفع کودکان سرطانی استان در تالار صدف میناب برگزار شد.