جشنواره هندبال فارس برای کشف استعداد‌های تازه در این رشته به میزبانی شیراز برگزار شد.