یک‌هزار هکتار از نخلستان‌های آبادان تحت پوشش نظارت مستقیم شبکه مراقبت نخیلات قرار گرفت.